Seinäkartat - 34 tuotetta

Karttakeskuksen valikoimasta löytyy kouluille kouluseinäkarttoja sekä opetukseen sopivia julistekarttoja.

Kouluseinäkartat kuuluvat koulun perusvarustukseen. Karttakeskuksen omat kouluseinäkartat ovat Suomessa laadittuja ajanmukaisia ja laadukkaita opetuksen tukimateriaaleja. Karttojen toimitustyöstä vastaavat Karttakeskuksen kartantoimittajat ja kartografit. Kouluseinäkartat toimivat opetuksen tukena eri oppiaineissa. Karttojen kuvaustekniikka on suunniteltu opetustilanne huomioiden – nimistö ja väritys ovat selkeät.

Kouluseinäkarttojen avulla havainnollistetaan niin kielialueita, luonnonilmiöiden levinneisyyttä kuin historiallisia tapahtumiakin. Tilauksesta tulostettavat kouluseinäkartat tulostetaan kestävälle materiaalille. Kapuloidut kartat voi ripustaa vapaasti telineeseen tai seinäkoukkuun; liinalle tulostetut kartat voidaan liittää jousiputkimekanismiin, joka asennetaan kiinteästi luokan katossa kulkevaan kiskoon. Liinakartat on tilattavissa Karttakaupassa myös suoraan jousiputkimekanismiin asenettuna.

Julistekartoissa on kouluseinäkarttoja tarkempi nimistö ja yksityiskohtaisemmat tiedot. Siksi ne soveltuvat parhaiten itsenäisen työskentelyn tueksi. Kartat tarjoavat lisätietoa niin maantiedon kuin historiankin tunneilla.


Suomi 1933

47,00€