Seinäkartat ulkomailta - 16 tuotetta

Karttakeskuksen valikoimissa on runsaasti seinäkarttoja. Useimmat seinäkartat ovat saatavilla paperisena, osa kestokarttamateriaalille tulostettuina. Paperiset seinäkartat voidaan laminoida tai tussikalvolaminoida tai tehdä kehystetyiksi tauluiksi/magneettitaluiksi.

Kestokarttamateriaalille tulostettuun karttaan tai kestokarttatauluun voi tehdä poispyyhittäviä merkintöjä vesiliukoisin merkintävälinein. Kestokartta kestää paperista tai laminoitua karttaa paremmin taittelua ja kuljetusta ja sen voi teipata soveltuvaan alustaan kiinni esim. 2-puoleisella teipillä ja irroittaa ilman että kartta vahingoittuu. Kestokarttaa ei voi laminoida.