Karttapallot - 10 tuotetta

Karttapallot havainnollistavat mantereiden, merten ja maiden todellisia suhteita. Pallolle projisoitu kartta auttaa ymmärtämään vuorokauden ja vuodenaikojen vaihtelua, aikaeroja ja etäisyyksiä. Karttapallo asettaa maailmankartan oikeisiin raameihin.