TIETOSUOJASELOSTE


REKISTERINPITÄJÄ

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Tapio Palvelut Oy (Y-tunnus 0498749-8)
Maistraatinportti 4 A
00240 Helsinki

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää asiakaspalvelustamme: myynti@karttakauppa.fi

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn laillinen oikeusperuste Karttakauppa.fi-verkkokaupassa on GDPR:n (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679, artiklan 6, kohdan 1 a ja b) mukaan: tilauksen perusteella asiakkaan ja Karttakeskuksen välille syntyy sopimussuhde, joka ei vaadi erityistä suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja kerätään myös markkinointia varten. Suostumus markkinointiin kerätään tämän selosteen kohdan Markkinointi mukaisesti.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään:

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Karttakauppa.fi-sivuston väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Käyttäjän itsensä antamat tiedot karttaklubilaiseksi rekisteröitymisen yhteydessä ja tilausta tehtäessä.

Rekisteröityneet asiakkaat voivat tarkastella ja hallita omia tietoja kirjautumalla sisään Karttakauppa.fi-verkkokauppaan. Tilauksien tiedot, jotka on tehty ilman rekisteröitymistä, saa kysymällä asiaa asiakaspalvelusta: myynti@karttakeskus.fi

REKISTERIN SUOJAUS JA TIETOJEN SÄILYTYS

Rekisterin käyttöoikeus myönnetään Tapio Palvelut Oy:n Karttakauppa.fi:ssä työskenteleville henkilöille henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiaton pääsy rekisteriin on estetty tehokkaalla teknisellä suojauksella.

Tapio Palvelut Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa ja pilvipalvelussa olevia tietoja EU:n alueella. Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Yrityksessä on käytössä ISO 27001 -standardiin pohjautuva tietoturvan hallintajärjestelmä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:
Tapio Palvelut Oy (Y-tunnus 0498749-8)
Maistraatinportti 4 A
00240 Helsinki

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään vain tarvittavan ajan, jotta voidaan täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Karttakaupan järjestelmistä, jonka jälkeen tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle osalla tiedoista muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

MARKKINOINTI

Verkkokaupan asiakkaalle saa lähettää jatkossa sähköistä markkinointia, jos asiakas on aktiivisesti sallinut sen.

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakkaana sinulla on oikeus:

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyynnöt tehdään ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Joissain tapauksissa saatamme joutua pyytämään sinua saapumaan toimistollemme paikan päälle, jotta voimme varmistua henkilöllisyydestäsi.

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: myynti@karttakeskus.fi

Karttakauppaan rekisteröityneet asiakkaat näkevät tiedot myös itse suoraan kirjautumalla sisään Karttakauppaan.

Voit myös koska tahansa lopettaa asiakastilisi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: myynti@karttakeskus.fi

Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa, jos esimerkiksi kirjanpitolaki tai kuluttajakauppaa koskeva lainsäädäntö vaatii säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

VASTUSTAMISOIKEUS

EU:n GDPR-tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle oikeuden vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tietyissä tilanteissa. Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan, kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

EU:n tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

TIETOJEN LUOVUTUS

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi.

YHTEYSTIEDOT

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä: myynti@karttakauppa.fi

Tapio Palvelut Oy:n tietosuojavastaava: Mari Lindström